Wat is een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek?

Een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek brengt mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart op basis van een onderliggend, door Psyon uitgevoerd expertiserapport. Hiermee is de concrete vertaalslag naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk eenvoudiger te maken. We geven duidelijkheid over de benutbare mogelijkheden, adviseren u welke interventies of maatregelen kunnen worden toegepast voor een effectieve re-integratie en stellen een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van een kritische FML.

Wanneer een belastbaarheidsonderzoek aanvragen?

Het belastbaarheidsonderzoek verschaft helderheid bij onder andere:

 • re-integratie trajecten
 • beoordeling van Spoor 1 en Spoor 2 mogelijkheden
 • trajectbepaling in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • prognoseverwachtingen WIA aanvragen
 • en prognose van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid)

Belastbaarheidsonderzoek in combinatie met expertise

Al onze onderzoeken kunnen worden uitgebreid met een belastbaarheidsonderzoek. Bij een psychiatrische expertise vormt een onafhankelijk psychiater zich een oordeel over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Een psychiatrische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid of bij het beoordelen van toerekenbaarheid.
Een neuropsychologisch onderzoek geeft onder andere duidelijkheid bij vragen over de aan- of afwezigheid van cognitieve klachten, denk hierbij aan concentratieproblemen en geheugenklachten.

Psyon staat naast de aanvrager

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden, waarbij persoonlijk contact op ieder moment mogelijk is.

Belastbaarheidsonderzoek wordt, in combinatie met onze andere onderzoeken, aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers

Belastbaarheidsonderzoek aanvragen

Voor het aanvragen van een belastbaarheidsonderzoek kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-6003131, of via info@psyon.nl

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen