Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise of een psychiatrische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke psychiater vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het psychiatrisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend psychiater verschilt wezenlijk van die van de behandelend psychiater of psycholoog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering daarvan. De expertise kan worden aangevuld met een (verzekeringsgeneeskundig) belastbaarheidsonderzoek.

Psychiatrische expertise bij beoordeling toerekenbaarheid

Hierbij is de vraag aan de orde in hoeverre psychische aandoeningen een rol spelen bij veronderstelde onbekwaamheid van een werknemer. Er wordt in dat geval gevraagd naar de –mate van- toerekenbaarheid. Dit kan van belang zijn bij bijvoorbeeld ontslag procedures, bezwaarzaken of bij het beoordelen van ambtelijk plichtsverzuim. Onze psychiaters zijn in staat om op dergelijke vragen een helder antwoord te geven.
Rapportages kunnen worden aangevraagd door zowel de werkgever als door de betrokkene of diens gemachtigde.

Psychiatrische expertises worden tevens aangevraagd bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, als second opinion of in het kader van letselschade beoordelingen.

Combinatieonderzoek

Een psychiatrische expertise bij de beoordeling van toerekenbaarheid kan worden aangevraagd in combinatie met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, een verzekeringsgeneeskundige expertise, een neurologische expertise, een orthopedische expertiseautismeonderzoek en ADHD onderzoek.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Psychiatrische expertises bij de beoordeling van toerekenbaarheid worden aangevraagd door onder andere:

  • Bedrijfsartsen
  • Werkgevers
  • (Arbeids)juristen
  • Rechtbanken
  • Advocaten

Hoe verloopt een psychiatrische expertise in het kader van beoordeling toerekenbaarheid?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Een psychiatrische expertise omvat twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen