Multidisciplinair onderzoek

Al onze onderzoeken kunnen in onderlinge combinatie worden aangevraagd. We hanteren daarvoor een gereduceerd tarief.

Voorbeelden van veel voorkomende combinaties zijn:
• psychiatrische en/of neurologische expertise + neuropsychologisch onderzoek
neurologische expertise + psychiatrische expertise
orthopedische expertise + neurologische expertise

Het grote voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.
Daarnaast kunnen alle onderzoeken worden gecombineerd met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Aanvullend belastbaarheidsonderzoek

Het belastbaarheidsonderzoek maakt de vertaalslag van een medisch specialistische rapportage naar een concrete arbeidssituatie eenvoudiger. We geven u daarbij duidelijkheid over de benutbare mogelijkheden, interventies of maatregelen voor een effectieve re-integratie en stellen een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van een kritische FML.

Hoe verloopt een multidisciplinair onderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat, afhankelijk van de gekozen combinatie van onderzoeken, uit meerdere afspraken met verschillende specialisten.

Aanvullend onderzoek
Als er na een van de onderzoeken nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de specialist ervoor kiezen om aanvullend onderzoek aan te vragen zoals een neurpsychologisch onderzoek of een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van de onderzoeken.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen multidisciplinair onderzoek

Voor het aanvragen van een combinatie van onderzoeken kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 0322440 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen