Wat is een Neurologisch consult?

Het Neurologisch consult is een onafhankelijk neurologisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Het rapport is gebaseerd op een éénmalig onderzoek door een neuroloog. Het geeft duidelijkheid ten aanzien van de diagnostiek, beperkingen en behandelmogelijkheden. Het doel van het consult is om reeds in een vroeg stadium een onderbouwd behandel- of re-integratie advies te kunnen geven. Ten opzichte van een reguliere expertise is een neurologisch consult niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper.

Het Neurologisch consult geeft u duidelijkheid omtrent:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele neurologische diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Onderzoeksopzet en doorlooptijd

Het onderzoek bestaat uit een éénmalig gesprek met een neuroloog.
De totale doorlooptijd bedraagt 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn).

Onderscheid met een neurologische expertise

Het belangrijkste verschil tussen een neurologisch consult en een reguliere neurologische expertise is de timing. Onze reguliere expertises worden vaak ingezet bij stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier. Bij het neurologisch consult ligt de nadruk primair op vroegdiagnostiek en advisering. Onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden daarmee voorkomen. Vanwege deze opzet is het onderzoek niet alleen snel, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper. Bij twijfel over de indicatie kunt u altijd overleggen met een van onze neurologen.

Combinatie met neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een neurologische onderzoek werk en een NPO is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan het neurologisch consult desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een kritische FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.
Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

De belangrijkste kenmerken van het Neurologisch consult op een rij:

 • bij verzuim < 6 maanden
 • eenmalige beoordeling door neuroloog
 • doorlooptijd 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn)
 • helderheid over diagnostiek, beperkingen, behandelmogelijkheden en prognose
 • combinatie met verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek is mogelijk

Wanneer aanvragen?

Het neurologisch consult kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na ziekmelding. Hoe eerder het onderzoek wordt ingezet, hoe groter de kans dat onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden voorkomen. Bij verzuim langer dan 6 maanden adviseren wij een neurologische expertise.

Wie kunnen het onderzoek aanvragen?

Het neurologisch consult wordt succesvol ingezet door bedrijfsartsen, arbodiensten, medisch adviseurs, werkgevers en casemanagers die van meet af aan regie willen over het verzuimproces.

Hoe verloopt het Neurologisch consult?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het neurologisch consult omvat 1 gesprek met een neuroloog

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de neuroloog ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Vraagstelling
Er wordt een standaard vraagstelling geadviseerd, welke duidelijk geeft over:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele neurologische diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek. De doorlooptijd bedraagt 2-4 weken.

Informatie aan de cliënt
Bij het opstellen van de rapportage wordt rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving inzake het uitwisselen van medische gegevens. Daarnaast ontvangt de werknemer of verzekerde ook altijd een kopie van de rapportage.

Neurologisch consult aanvragen

Voor het aanvragen van het Neurologisch consult kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-0322440, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen