Wat is neuropsychologisch onderzoek?

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) is een psychodiagnostisch onderzoek en de gouden standaard bij het objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten. Validatietests maken altijd deel uit van het onderzoek.
Neuropsychologisch onderzoek kan geïndiceerd zijn wanneer de klachten van de cliënt sterk afwijken van de bevindingen van het bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Het doel van neuropsychologisch onderzoek

Het doel van een neuropsychologisch onderzoek is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een hersenbeschadiging of hersenaandoening. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven.

Neuropsychologisch onderzoek voor anderstaligen en analfabeten

Psyon is een van de weinige instellingen in Nederland waarbij neuropsychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd bij anderstaligen en analfabeten. Lees meer

Combinatieonderzoek: NPO met belastbaarheidsonderzoek en/of andere onderzoeken

Het neuropsychologisch onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een belastbaarheidsonderzoek, een neurologische expertise, een psychiatrische expertise, een autismeonderzoek en ADHD onderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Wanneer een neuropsychologisch onderzoek aanvragen?

Een neuropsychologisch onderzoek geeft onder meer duidelijkheid bij:

 • het objectiveren van cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen en geheugenklachten
 • vragen over de symptoomvaliditeit
 • het vaststellen van de belastbaarheid in arbeid

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een neuropsychologisch onderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een van onze neuropsychologen. Eerst worden de klachten door middel van een gesprek in kaart gebracht. Vervolgens worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Deze meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en duurt ongeveer een dagdeel.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek (arts of advocaat).

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Informatie aan de cliënt
Vóór verzending naar de aanvrager, krijgt de cliënt een kopie van het conceptverslag.

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek of IQ test wordt door middel van psychodiagnostisch testonderzoek een betrouwbare indruk verkregen van de intelligentie.

Het verschil met een neuropsychologisch onderzoek is dat daarbij slechts een globale indruk van de intelligentie wordt verkregen. Bij een intelligentieonderzoek worden alle aspecten van de intelligentie door ons in kaart worden gebracht. Dit maakt het onderzoek geschikt voor onder meer WSW of WAJONG beoordelingen.

Lees verder over ons intelligentieonderzoek of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatie met psychiatrische expertise

In overleg met u kan er voor gekozen worden het neuropsychologisch onderzoek uit te breiden met een psychiatrische expertise.

Combinatie met belastbaarheidsonderzoek

In overleg met u kan er voor gekozen worden het neuropsychologisch onderzoek uit te breiden met een belastbaarheidsonderzoek.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen