Wat is een orthopedische expertise?

Een orthopedische expertise is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke orthopedisch chirurg vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het orthopedisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend orthopeed verschilt wezenlijk van die van de behandelend orthopeed. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met beeldvormend onderzoek en/of een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Orthopedische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een orthopedische expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen die de belangrijkste consequenties hebben en in veel gevallen wordt hier dan ook expliciet naar gevraagd.
Het doel van een orthopedische expertise is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een orthopedische of traumatologische aandoening. Indicaties zijn onder meer een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze orthopeden zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Een orthopedische expertise geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een orthopedische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose

Combinatieonderzoek

Een orthopedische expertise kan worden aangevraagd in combinatie met een:

Combinatie met een neurologische expertise

Onder meer bij complexe pijnsyndromen kan er behoefte bestaan aan een verdere objectivering van neurologische klachten. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een orthopedische expertise en een neurologische expertise is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan een orthopedische expertise desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hierbij wordt een concrete vertaalslag naar de werksituatie mogelijk wordt gemaakt: is de werknemer wel of niet in staat om te werken? Zo ja, voor hoeveel uur en onder welke voorwaarden? Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel opgesteld in de vorm van een kritische FML.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een orthopedische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de orthopedisch chirurg plaats waarbij wordt ingegaan op uw klachten, het beloop van de klachten en de situatie waarin de klachten ontstonden. Er zal gevraagd worden naar eerdere behandelingen, medicijngebruik en gebruik van genotsmiddelen. Vervolgens vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. De orthopeed bekijkt daarbij de lichaamsdelen die de klachten veroorzaken, onder andere door reflex-, buig-, strek-, en draaitesten. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer een tot anderhalf uur.

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de orthopeed ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen orthopedische expertise

Voor het aanvragen van een orthopedische expertise kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 600 3131 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen