Wat is een Persoonlijkheidsonderzoek?

Een persoonlijkheidsonderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische diagnose die in het kort erop neer komt dat er sprake is van karakter kenmerken die vanaf de jong volwassen leeftijd bestaan en problemen veroorzaken op meerdere levensgebieden. Zoals op school, in het werk en in relaties. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een uitgebreide sociaal biografische anamnese en psychologisch testonderzoek in de vorm van een SCID-5-P.

Combinatie met psychiatrisch onderzoek

Een belangrijke vereiste voor het bestaan van een persoonlijkheidsstoornis conform de DSM-5 is dat de hierbij passende klachten niet verklaard worden door een andere psychische stoornis. Of kunnen worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of een lichamelijke aandoening. Voor een definitief oordeel aangaande de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis adviseren de actuele richtlijnen daarom het onderzoek te combineren met een psychiatrisch onderzoek of een psychiatrische expertise.

Een persoonlijkheidsonderzoek geeft u duidelijkheid omtrent:

 • de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis
 • daaraan gerelateerde functionele beperkingen
 • mogelijke behandelopties

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan het persoonlijkheidsonderzoek desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hierbij worden de bevindingen van het persoonlijkheidsonderzoek vertaald naar mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie. Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel opgesteld in de vorm van een kritische FML.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een Persoonlijkheidsonderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het Persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de psycholoog plaats. Tijdens het tweede deel van het onderzoek worden vragenlijsten afgenomen.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Combinatie persoonlijkheidsonderzoek met overige onderzoeken

Een ADHD onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een psychiatrische expertise belastbaarheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, ADHD onderzoek of autismeonderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Autisme onderzoek wordt aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Werkgevers
 • (Arbeids)juristen

Aanvragen Persoonlijkheidsonderzoek

Voor het aanvragen van een Persoonlijkheidsonderzoek onderzoek kunt u het aanvraagformulier, invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 0322440 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen