Prof. dr. Willem Schudel

Psychiater

Willem J. Schudel is emeritus hoogleraar klinische en sociale psychiatrie. Sedert zijn emeritaat (Rotterdam: 2005) is hij in diverse functies actief in de forensische psychiatrie, onder meer als “raad” (vaste deskundige) in de penitentiaire kamer van het Gerechtshof in Arnhem. Hij heeft sinds 1980 vrijwel onafgebroken artsen opgeleid tot psychiater en gesuperviseerd bij strafrechtelijke en civiele expertises en rapportages. Hij was bestuurlijk betrokken bij de KNMG en de Vereniging voor Psychiatrie, alsmede (als lid van de Raad van Toezicht) bij verschillende ziekenhuizen. Sinds 1996 is hij lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Hij is nog lid van het college van arbiters van een verzekeringsmaatschappij en heeft daarnaast ook ruime ervaring inzake arbitrages, juridische en medisch-ethische consultaties en (bindende) adviezen. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar vraagstukken op het gebied van (volks)gezondheid en gezondheidsrecht, medische ethiek en strafrecht.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Korte doorlooptijden

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen