Wat is een Psychiatrisch consult?

Het Psychiatrisch consult kan worden ingezet bij verzuim < 6 maanden óf in combinatie met een verzekeringsgeneeskundige expertise. Bij complexe problematiek (bezwaar- en beroepszaken, second opinions, etc) adviseren wij een reguliere psychiatrische expertise. Het  psychiatrisch consult bestaat uit een gesprek met een psycholoog en een gesprek met een psychiater, beide via beeldbellen, en geeft duidelijkheid ten aanzien van de diagnostiek, beperkingen en behandelmogelijkheden. Het doel van het Psychiatrisch consult is om reeds in een vroeg stadium een onderbouwd behandel- of re-integratie advies te kunnen geven. Ten opzichte van een reguliere expertise is het psychiatrisch consult niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene.  Daarnaast is het consult goedkoper dan een reguliere expertise.

Het Psychiatrisch consult geeft u duidelijkheid omtrent:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele DSM-5 diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Onderzoeksopzet en doorlooptijd

Het onderzoek bestaat uit een een gesprek met een psycholoog, gevolgd door een gesprek met een psychiater, via beeldbellen.
De totale doorlooptijd bedraagt gemiddeld 4 weken.

Onderscheid met een psychiatrische expertise

Het belangrijkste verschil tussen een Psychiatrisch consult en een reguliere psychiatrische expertise is de timing. Onze reguliere expertises worden vaak ingezet bij stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier. Bij de POW ligt de nadruk primair op vroegdiagnostiek en advisering. Onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden daarmee voorkomen.

Bij twijfel over de indicatie kunt u altijd overleggen met Psyon’s medisch directeur.

Verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek en combinatie met andere onderzoeken

Net als al onze overige diensten kan het Psychiatrisch consult desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een kritische FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.
Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.
Het Psychiatrisch consult kan desgewenst tevens worden gecombineerd met een neuropsychologisch onderzoek, een verzekeringsgeneeskundige expertise, een neurologische expertise, een orthopedische expertise, autismeonderzoek en ADHD onderzoek.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

De belangrijkste kenmerken van het Psychiatrisch consult op een rij:

 • bij verzuim < 6 maanden
 • gesprek met zowel psycholoog als psychiater
 • doorlooptijd 4 weken
 • helderheid over DSM-5, beperkingen, behandelmogelijkheden en prognose
 • combinatie met verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek is mogelijk

Wanneer aanvragen?

Het psychiatrisch consult kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na ziekmelding. Hoe eerder het onderzoek wordt ingezet, hoe groter de kans dat onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden voorkomen. Bij verzuim langer dan 6 maanden adviseren wij een psychiatrische expertise.

Wie kunnen het onderzoek aanvragen?

Het psychiatrisch consult wordt succesvol ingezet door bedrijfsartsen, arbodiensten, medisch adviseurs, werkgevers en casemanagers die van meet af aan regie willen over het verzuimproces.

Hoe verloopt het Psychiatrisch consult?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het onderzoek bedraagt maximaal 1 week.

Het onderzoek
Het Psychiatrisch consult Werk omvat 1 gesprek met een psycholoog en 1 gesprek met een psychiater middels beveiligde beeldbellen software.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Vraagstelling
Er wordt een standaard vraagstelling geadviseerd, welke duidelijk geeft over:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele DSM-5 diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld dan 4 weken.

Informatie aan de cliënt
Bij het opstellen van de rapportage wordt rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving inzake het uitwisselen van medische gegevens. Daarnaast ontvangt de werknemer of verzekerde ook altijd een kopie van de rapportage.

Psychiatrisch consult aanvragen

Voor het aanvragen van het Psychiatrisch consult kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-6003131, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen