Wat is een Psychiatrisch Onderzoek Werk (POW)?

Het Psychiatrisch Onderzoek Werk (POW) is een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Het onderzoek bestaat uit een éénmalig gesprek met een psychiater. Het geeft duidelijkheid ten aanzien van de diagnostiek, beperkingen en behandelmogelijkheden. Het doel van de POW is om reeds in een vroeg stadium een onderbouwd behandel- of re-integratie advies te kunnen geven. Ten opzichte van een reguliere expertise is de POW niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper.

Het Psychiatrisch Onderzoek Werk geeft u duidelijkheid omtrent:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele DSM-5 diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Onderzoeksopzet en doorlooptijd

Het onderzoek bestaat uit een éénmalig gesprek met een psychiater.
De totale doorlooptijd bedraagt 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn).

Onderscheid met een psychiatrische expertise

Het belangrijkste verschil tussen een POW en een reguliere psychiatrische expertise is de timing. Onze reguliere expertises worden vaak ingezet bij stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier. Bij de POW ligt de nadruk primair op vroegdiagnostiek en advisering. Onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden daarmee voorkomen.

Omdat juist aan het begin van het verzuimtraject veel winst valt te halen uit snelle diagnostiek is er voor gekozen om de POW te beperken tot een éénmalig gesprek met een psychiater. Het onderzoek is daarmee niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper.

Bij twijfel over de indicatie kunt u altijd overleggen met een van onze psychiaters.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan het Psychiatrisch Onderzoek Werk desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een belastbaarheidsprofiel in de vorm van een FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.
Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

De belangrijkste kenmerken van het Psychiatrisch Onderzoek Werk op een rij:

 • bij verzuim < 6 maanden
 • 1 gesprek (uitsluitend met psychiater)
 • doorlooptijd 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn)
 • helderheid over DSM-5, beperkingen, behandelmogelijkheden en prognose
 • combinatie met belastbaarheidsonderzoek is mogelijk

Wanneer aanvragen?

De POW kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na ziekmelding. Hoe eerder het onderzoek wordt ingezet, hoe groter de kans dat onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden voorkomen. Bij verzuim langer dan 6 maanden adviseren wij een psychiatrische expertise.

Wie kunnen het onderzoek aanvragen?

Het Psychiatrisch Onderzoek Werk wordt succesvol ingezet door bedrijfsartsen, arbodiensten, medisch adviseurs, werkgevers en casemanagers die van meet af aan regie willen over het verzuimproces.

Hoe verloopt het Psychiatrisch Onderzoek Werk?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het onderzoek bedraagt maximaal 1 week.

Het onderzoek
het Psychiatrisch Onderzoek Werk omvat 1 gesprek met een psychiater.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Vraagstelling
Er wordt een standaard vraagstelling geadviseerd, welke duidelijk geeft over:

 • de oorzaak van het verzuim en eventuele DSM-5 diagnose
 • de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
 • behandel en/of re-integratie advies
 • de prognose

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek. De doorlooptijd bedrijgt minder dan 4 weken.

Informatie aan de cliënt
Bij het opstellen van de rapportage wordt rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving inzake het uitwisselen van medische gegevens. Daarnaast ontvangt de werknemer of verzekerde ook altijd een kopie van de rapportage.

Psychiatrisch Onderzoek Werk aanvragen

Voor het aanvragen van het Psychiatrisch Onderzoek Werk kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-6003131, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen