Reactie Psyon op publicaties in Trouw en De Groene Amsterdammer

Psyon werkt met onafhankelijke psychiaters en staat achter de werkwijze en inhoudelijke kwaliteit van haar onderzoek. Met betrekking tot de werkwijze geldt dat psychiaters van Psyon gebruik kunnen maken van specifieke tekstblokjes die in verschillende rapportages terug te zien kunnen zijn. De tekstblokjes zijn bedoeld om consistentie in de verwoording te garanderen en worden door de psychiater alleen toegepast, aangevuld of gewijzigd, indien relevant voor een specifieke casus.

Wat betreft het gebruik van validatietests door Psyon, is het primair van belang te vermelden dat de context van een psychiatrische expertise wezenlijk anders is dan die van een psychiatrische of psychologische behandeling. Zo ligt bij een expertise de nadruk vooral op het objectiveren van de klachten, terwijl binnen een behandelcontext voor een belangrijk deel ook gevaren wordt op de subjectieve beleving van de klachten. Validatietests worden bij Psyon niet ingezet als ‘leugentest’ maar als aanvullende instrumenten in het diagnostisch proces en worden derhalve niet zwart-wit geïnterpreteerd. Het bredere psychiatrisch onderzoek zelf is altijd leidend en niet de uitkomst van de validatietest; er wordt nooit alleen op basis van de uitslag van een validatietest een conclusie getrokken.

De diagnose ‘ongespecificeerde aanpassingsstoornis’ kan worden gesteld in situaties waarbij, ondanks volledig expertise-onderzoek, door de psychiater onvoldoende onderbouwing wordt gevonden voor een specifiekere diagnose. Dit kan ook het geval zijn bij betrokkenen waarbij in de behandelsector eerder een andere diagnose is gesteld. In de context van de objectiverende rol van Psyon werkt dit 2 kanten op; zo stelt Psyon bijvoorbeeld ook diagnoses bij betrokkenen die in de reguliere GGZ geen diagnose kregen.