Wat is een verzekeringsgeneeskundige expertise?

Een verzekeringsgeneeskundige expertise is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke verzekeringsarts vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek bestaat uit een uitvoerig gesprek met de cliënt op een Psyon locatie of bij de betrokkene thuis, aangevuld met lichamelijk onderzoek en dossierstudie. Het rapport is daarbij gebaseerd op het verzekeringsgeneeskundig onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise draait het om de objectivering van klachten, beperkingen en het bepalen van de belastbaarheid. Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt altijd uitspraak gedaan over de belastbaarheid van betrokkene en standaard een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) ingevuld.

Verzekeringsgeneeskundige expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen en de belastbaarheid die de belangrijkste consequenties hebben. Indicaties zijn onder meer complexe verzuimproblematiek, een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Verzekeringsgeneeskundige expertise als second opinion

Een verzekeringsgeneeskundige expertise kan worden ingezet als second opinion, ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast wordt verzekeringsgeneeskundig onderzoek in toenemende mate ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Onze verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage. Sommige polissen kennen de mogelijkheid van arbitrage. De verzekeringsarts kan in dat verband als ‘arbiter’ worden aangesteld.

Combinatieonderzoek

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een psychiatrische expertise, een neuropsychologisch onderzoek, een neurologische expertise en een orthopedische expertise.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Vraag direct een onderzoek aan.

Een verzekeringsgeneeskundige expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van beperkingen
 • de rol van herstel belemmerende factoren
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • het bepalen van benutbare mogelijkheden
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • het vaststellen van de belastbaarheid
 • het bepalen van de prognose

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

verzekeringsgeneeskundig onderzoek en verzekeringsgeneeskundige expertises worden aangevraagd door onder andere:

 • Medisch adviseurs
 • Bedrijfsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een verzekeringsgeneeskundig onderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Een verzekeringsgeneeskundige expertise omvat 1 gesprek met een verzekeringsarts. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is in veel gevallen inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek of expertise aanvragen

Voor het aanvragen van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-0322440, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen