Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise of een psychiatrische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke psychiater vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het psychiatrisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend psychiater verschilt wezenlijk van die van de behandelend psychiater of psycholoog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met een (verzekeringsgeneeskundig) belastbaarheidsonderzoek.

Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een psychiatrische expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen die de belangrijkste consequenties hebben en in veel gevallen wordt hier dan ook expliciet naar gevraagd.
Het doel van een psychiatrische expertise is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische stoornis. Indicaties zijn onder meer een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze psychiaters zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Een psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
 • het aantonen of uitsluiten van persoonlijkheidsproblematiek
 • de rol van herstel belemmerende factoren
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • het bepalen van benutbare mogelijkheden
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • het bepalen van de prognose

Psychiatrische expertises worden tevens aangevraagd als second opinion op lopende behandelingen, bij letselschade en bij beoordeling toerekenbaarheid.

Verzuim < 6 maanden? Dan volstaat een POW.

Het Psychiatrisch Onderzoek Werk is een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Omdat juist aan het begin van het verzuimtraject veel winst valt te halen uit snelle diagnostiek is er voor gekozen om het Psychiatrisch Onderzoek Werk te beperken tot een éénmalig gesprek met een psychiater. Het onderzoek is daarmee niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper. Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend belastbaarheidsonderzoek

Een psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Op basis daarvan adviseren wij welke interventies of maatregelen kunnen worden toegepast voor een effectieve re-integratie. Wij brengen benutbare mogelijkheden in kaart en stellen een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van een kritische FML.
Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatieonderzoek

Een psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid kan worden aangevraagd in combinatie met een belastbaarheidsonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, een autismeonderzoek en ADHD onderzoek.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon staat naast de aanvrager

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden, waarbij persoonlijk contact op ieder moment mogelijk is.

Psychiatrische expertises worden aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het onderzoek bedraagt maximaal 1 week.

Het onderzoek
Een psychiatrische expertise omvat twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen