Wat is een aanvullend belastbaarheidsprofiel?

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel brengt mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart op basis van een onderliggend, door Psyon uitgevoerd expertiserapport. Een verzekeringsarts vertaalt middels dossieronderzoek de uitkomsten van de medisch specialistische expertise of het neuropsychologisch onderzoek in een belastbaarheidsprofiel waarmee de concrete vertaalslag naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige in de praktijk eenvoudiger te maken is.
U krijgt duidelijkheid over de benutbare mogelijkheden, advies over welke interventies of maatregelen kunnen worden toegepast voor een effectieve re-integratie en een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van een kritische, partiële FML.

Wanneer een aanvullend belastbaarheidsprofiel aanvragen?

Het aanvullend belastbaarheidsprofiel verschaft helderheid bij onder andere:

 • re-integratie trajecten
 • beoordeling van Spoor 1 en Spoor 2 mogelijkheden
 • trajectbepaling in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • prognoseverwachtingen WIA aanvragen
 • en prognose van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid)

Aanvullend belastbaarheidsprofiel in combinatie met expertise

Al onze onderzoeken kunnen worden uitgebreid met een aanvullend belastbaarheidsprofiel. Bij een psychiatrische expertise vormt een onafhankelijk psychiater zich een oordeel over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Een psychiatrische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid of bij het beoordelen van toerekenbaarheid.
Een neuropsychologisch onderzoek geeft onder andere duidelijkheid bij vragen over de aan- of afwezigheid van cognitieve klachten, denk hierbij aan concentratieproblemen en geheugenklachten.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel wordt, in combinatie met onze andere onderzoeken, aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel aanvragen

Voor het aanvragen van een aanvullend belastbaarheidsprofiel kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-0322440, of via info@psyon.nl

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen