psychiatrische expertise

 • bij verzuim < 6 maanden
 • bij verzuim > 6 maanden
 • als second opinion
 • beoordeling letselschade & toerekenbaarheid
Lees meer

neuropsychologisch onderzoek

 • NPO, ook voor anderstaligen en analfabeten
 • IQ onderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • ADHD onderzoek
 • ASS onderzoek
Lees meer

neurologische expertise

 • bij verzuim < 6 maanden 
 • bij verzuim > 6 maanden
 • als second opinion
 • bij letselschade
Lees meer

orthopedische expertise

 • bij verzuim < 6 maanden 
 • bij verzuim > 6 maanden
 • als second opinion
 • bij letselschade
Lees meer

Verzekeringsgenees-kundige expertise

 • bij verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • als second opinion
 • bij letselschade
 • volledige FML
Lees meer

belastbaarheids-
profiel

 • gebaseerd op uitkomsten expertise onderzoek
 • analyse van benutbare mogelijkheden
 • partiële FML
Lees meer

Duidelijkheid over belastbaarheid, beperkingen, behandel- en re-integratiemogelijkheden

Onderzoek aanvragen

Locaties in heel Nederland
Meer dan 12 jaar ervaring
of

Psyon is specialist op het gebied van onafhankelijke diagnostiek en advisering

Onze expertise richt zich op het beoordelen van belastbaarheid en
beperkingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast
beantwoorden wij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag.

Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Daarnaast onderkent Psyon het belang van kwalitatief goede
diagnostiek. Wij werken alleen met hoogopgeleide professionals-
psychiaters, neuropsychologen, neurologen, orthopedisch chirurgen en verzekeringsartsen- die zich volledig hebben toegelegd op onafhankelijke diagnostiek.

Meer informatie over

Referenties

HR-manager,
multinational

“Structurele inzet van Psyon bij het
re-integratiebeleid heeft geleid tot een sterke afname van de verzuimduur binnen onze organisatie.”

Referenties

Verzekeringsarts,
AOV-verzekeraar

“De rapportages zijn van hoge
kwaliteit. In combinatie met de korte doorlooptijden is Psyon al jaren onze
preferred provider.”