Autisme onderzoek (ASS)

Diagnostiek van autisme spectrum stoornissen (autisme onderzoek)

Een autisme onderzoek (ASS) wordt gekenmerkt door problemen in de sociale interactie en in de communicatie met andere mensen. Het is een stoornis die vanaf de vroege jeugd aanwezig is en die levenslang blijft bestaan. Met ‘spectrum’ wordt bedoeld dat de autistische stoornis zich op diverse manieren kan uiten, variërend van licht, matig tot ernstig.

De actuele richtlijnen adviseren bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis/autisme spectrum stoornis het psychiatrische onderzoek uit te breiden met een ontwikkelingsanamnese en diverse cognitieve functietests. Het autisme onderzoek, in combinatie met de psychiatrische expertise, geeft u antwoord op de vraag of de geschetste problemen zijn toe te schrijven aan een autisme spectrum stoornis of samenhangen met een andere oorzaak.

Vraagstelling bij autisme onderzoek

Een ASS onderzoek geeft onder meer duidelijkheid bij:

 • herhaaldelijk gebrek aan empathie, egocentrisch gedrag
 • het herhaaldelijk onvoldoende hanteren en begrijpen van (subtiele) sociale gedragscodes
 • herhaaldelijk onvermogen om de communicatiestijl aan te passen aan de sociale situatie
 • onverklaarbare, opvallende en/of vreemde discrepanties in gedrag, emoties en intellect
 • herhaaldelijk ongewoon of beperkt gebruikmaken van non-verbale communicatie
 • het hanteren van opvallend rigide en niet-functionele denkpatronen en gewoonten

Hoe verloopt een autisme (ASS) onderzoek?

 • Aanmelding
  Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het onderzoek bedraagt maximaal 1 week.
 • Het onderzoek
  Het ASS onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de psycholoog plaats. Tijdens het tweede deel van het onderzoek worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Deze meten cognitieve functies zoals flexibiliteit, planning en initiatiefname, evenals het vermogen tot zich verplaatsen en inleven in (de gevoelens van) een andere persoon.
  Daarnaast wordt altijd ook een psychiatrisch onderzoek, verricht ter uitsluiting van eventuele bijkomende problematiek en het –desgewenst- vaststellen van de belastbaarheid en benutbare mogelijkheden.
 • De rapportage
  De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek.
 • Informatie over de voortgang
  Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.
 • Inzage en correctie recht
  Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Combinatie autisme onderzoek met overige onderzoeken

Een autisme onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een belastbaarheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, ADHD onderzoek of intelligentieonderzoek.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon staat naast de aanvrager

Onderzoeken bij Psyon worden uitsluitend uitgevoerd door psychiaters en (neuro) psychologen. Zij nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden.

Autisme onderzoek wordt aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Aanvullend belastbaarheidsonderzoek bij autisme onderzoek

Een autismeonderzoek kan worden aangevuld met een belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een belastbaarheidsprofiel in de vorm van een FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.
Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek bij autisme onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.
Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Autisme onderzoek aanvragen

Voor het aanvragen van een autisme (ASS) onderzoek kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-6003131, of via info@psyon.nl