Wat is een autisme onderzoek?

Een autisme onderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een autisme spectrum stoornis (ASS). Een autisme spectrum stoornis wordt gekenmerkt door problemen in de sociale interactie en in de communicatie met andere mensen. Het is een stoornis die vanaf de vroege jeugd aanwezig is en die levenslang blijft bestaan. Met ‘spectrum’ wordt bedoeld dat de autistische stoornis zich op diverse manieren kan uiten, variërend van licht, matig tot ernstig. Het onderzoek bestaat onder meer uit een DSM-5 interview, een ontwikkelingsanamnese aan de hand van de ATG-vragenlijst en diverse cognitieve functietests. Om te kunnen bepalen of klachten reeds aanwezig waren in de jeugd, wordt -indien mogelijk- een deel van het gesprek gevoerd met een ouder, partner of naaste van betrokkene.

Combinatie met psychiatrisch onderzoek

Een belangrijke vereiste voor het bestaan van een autismespectrumstoornis is dat de geschetste problemen niet verklaard worden door een andere oorzaak zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie of een somatische aandoening. Voor een definitief oordeel aangaande de aan- of afwezigheid van een autismespectrumstoornis adviseren de actuele richtlijnen daarom het onderzoek te combineren met een psychiatrisch onderzoek of een psychiatrische expertise.

Een autisme onderzoek geeft u duidelijkheid omtrent:

 • de aan- of afwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS)
 • daaraan gerelateerde functionele beperkingen
 • mogelijke behandelopties

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan het autismeonderzoek desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hierbij worden de bevindingen van het persoonlijkheidsonderzoek vertaald naar mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie. Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel opgesteld in de vorm van een kritische FML.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een autisme (ASS) onderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het ASS onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de psycholoog plaats. Tijdens het tweede deel van het onderzoek worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Deze meten cognitieve functies zoals flexibiliteit, planning en initiatiefname, evenals het vermogen tot zich verplaatsen en inleven in (de gevoelens van) een andere persoon. Om te kunnen bepalen of klachten reeds aanwezig waren in de jeugd, wordt -indien mogelijk- een deel van het gesprek gevoerd met een ouder, partner of naaste van betrokkene.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek bij autisme onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatie autisme onderzoek met overige onderzoeken

Een autisme onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een belastbaarheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, ADHD onderzoek of intelligentieonderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Autisme onderzoek wordt aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Medisch adviseurs
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Autisme onderzoek aanvragen

Voor het aanvragen van een autisme (ASS) onderzoek kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-0322440, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen