Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Uw opmerkingen/klachten nemen wij serieus en zien wij als een kans om onze organisatie te verbeteren.

1. Indienen van een klacht bij Psyon

Uw uiting van ontevredenheid verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken via info@psyon.nl, ter attentie van de medisch directeur.
Wij zullen uw klacht aannemen en zorgdragen voor een correcte afhandeling. Binnen 10 dagen ontvangt u een eerste reactie op uw schrijven.

Klacht melden

2. Behandeling van de klacht door Psyon

Wij zullen uw klacht intern in behandeling nemen door wederhoor te plegen bij de betrokkenen waarop uw klacht betrekking heeft. Deze betrokkenen zullen een antwoord op uw schrijven formuleren en de klacht afhandelen, in overleg met de medisch directeur van Psyon of, wanneer uw klacht op de bedrijfsvoering van Psyon betrekking heeft, de algemeen directeur van Psyon.

3. Behandeling van de klacht door de geschillencommissie

Bent u van mening bent dat uw klacht door de directie niet goed is afgehandeld? Dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie waarbij Psyon is aangesloten:

Klachtencommissie GGZ
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
e-mail: klachtencie@ggzingeest.nl
telefoon: 020 788 514