Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Uw opmerkingen/klachten nemen wij serieus en zien wij als een kans om onze organisatie te verbeteren.

1. Indienen van een klacht bij Psyon

Uw uiting van ontevredenheid verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken via info@psyon.nl, ter attentie van de medisch directeur.
Klacht melden

2. Behandeling van de klacht door Psyon

Wij zullen uw klacht intern in behandeling nemen. Indien van toepassing zal wederhoor gepleegd worden bij de betrokkenen waarop uw klacht betrekking heeft. De reactie op uw klacht ontvangt u van de medisch directeur van Psyon, of wanneer de klacht op de bedrijfsvoering van Psyon betrekking heeft, van de algemeen directeur. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.