Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Uw opmerkingen/klachten nemen wij serieus en zien wij als een kans om onze organisatie te verbeteren.

1. Indienen van een klacht bij Psyon

Uw uiting van ontevredenheid verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken via info@psyon.nl, ter attentie van de medisch directeur.
Klacht melden

2. Behandeling van de klacht door Psyon

Wij zullen uw klacht intern in behandeling nemen door wederhoor te plegen bij de betrokkenen waarop uw klacht betrekking heeft. Deze betrokkenen zullen een antwoord op uw schrijven formuleren en de klacht afhandelen, in overleg met de medisch directeur van Psyon of, wanneer uw klacht op de bedrijfsvoering van Psyon betrekking heeft, de algemeen directeur van Psyon. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.