Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) is de gouden standaard bij het objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten.
Neuropsychologisch onderzoek kan geïndiceerd zijn wanneer de klachten van de cliënt sterk afwijken van de bevindingen van het bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Of wanneer er een vermoeden bestaat op onderpresteren, aggravatie of malingering. Validatietests maken altijd deel uit van het onderzoek.

Lees verder over ons neuropsychologisch onderzoek of vraag direct een onderzoek aan.

Neuropsychologisch onderzoek voor anderstaligen en analfabeten

Psyon is een van de weinige instellingen in Nederland waarbij neuropsychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd bij anderstaligen en analfabeten. Lees meer

Het verschil tussen neuropsychologisch onderzoek en intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek of IQ test wordt door middel van psychodiagnostisch testonderzoek een betrouwbare indruk verkregen van de intelligentie.

Het verschil met een neuropsychologisch onderzoek is dat daarbij slechts een globale indruk van de intelligentie wordt verkregen. Bij een intelligentieonderzoek worden alle aspecten van de intelligentie door ons in kaart worden gebracht. Dit maakt het onderzoek geschikt voor onder meer WSW of WAJONG beoordelingen.

Lees verder over ons intelligentieonderzoek of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatieonderzoek: neuropsychologisch onderzoek met belastbaarheidsonderzoek en/of andere onderzoeken

Het neuropsychologisch onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met een belastbaarheidsonderzoek, een psychiatrische expertise, een autismeonderzoek en ADHD onderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Wanneer een neuropsychologisch onderzoek aanvragen?

Een neuropsychologisch onderzoek geeft onder meer duidelijkheid bij:

 • het objectiveren van cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen en geheugenklachten
 • vragen over de symptoomvaliditeit
 • het vaststellen van de belastbaarheid in arbeid

Psyon staat naast de aanvrager

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden, waarbij persoonlijk contact op ieder moment mogelijk is.

Neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een neuropsychologisch onderzoek?

 • Aanmelding
  Wanneer de aanvraag voor het neuropsychologisch onderzoek bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het onderzoek bedraagt maximaal 1 week.
 • Het onderzoek
  Het onderzoek wordt verricht door een van onze neuropsychologen. Eerst worden de klachten door middel van een gesprek in kaart gebracht. Vervolgens worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Deze meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en duurt ongeveer een dagdeel.
 • De rapportage
  De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek (arts of advocaat).
 • Informatie over de voortgang
  Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.
 • Informatie aan de cliënt
  Vóór verzending naar de aanvrager, krijgt de cliënt een kopie van het conceptverslag.

Onderzoek aanvragen

Neuropsychologisch onderzoek in combinatie met psychiatrische expertise

In overleg met u kan er voor gekozen worden het neuropsychologisch onderzoek uit te breiden met een psychiatrische expertise.

Neuropsychologisch onderzoek in combinatie met belastbaarheidsonderzoek

In overleg met u kan er voor gekozen worden het neuropsychologisch onderzoek uit te breiden met een belastbaarheidsonderzoek.