Wat is een intelligentieonderzoek?

Beperkte intelligentie is een vaak gemiste oorzaak van arbeidsongeschiktheid.
Een intelligentieonderzoek of IQ-test is een psychodiagnostisch onderzoek waarbij de intelligentie wordt gemeten. De resultaten kunnen geclassificeerd worden volgens de DSM-IV of 5.

Een dergelijke inschatting kan relevant zijn wanneer er vanuit de omgeving (partner, werkgever) vragen spelen over de relatie tussen het functioneren en een eventueel verlaagd IQ. Zo wordt intelligentieonderzoek onder meer ingezet bij WSW of WAJONG beoordelingen. Het is tevens mogelijk af te leiden welke deelaspecten van de intelligentie minder goed of juist beter ontwikkeld zijn, hetgeen relevant kan zijn voor sterkte-zwakte analyses.

Ter uitsluiting van onderpresteren wordt het intelligentieonderzoek standaard voorzien van validatietests.

Intelligentieonderzoek voor anderstaligen en analfabeten

Psyon is een van de weinige instellingen in Nederland waarbij intelligentieonderzoek kan worden uitgevoerd bij anderstaligen en analfabeten. Het onderzoek kan worden afgenomen in het Turks, Marokkaans, of welke taal dan ook.

Wanneer een intelligentieonderzoek aanvragen?

Een IQ-test geeft onder meer duidelijkheid bij:

  • het inschatten van de verstandelijke vermogens of intelligentie.
  • het inschatten van deelaspecten van de intelligentie.
  • de onderbouwing van een WSW of WAJONG aanvraag.

Hoe verloopt een intelligentieonderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een van onze neuropsychologen. Bij het onderzoek worden eerst de klachten en andere anamnestische gegevens in kaart gebracht. Vervolgens worden een aantal tests afgenomen onder meer gericht op: verbaal begrip, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren met getallen, logisch redeneren met figuren, waarnemingsintelligentie, rekenvaardigheid, ruimtelijk voorstellingsvermogen, logisch redeneren met verbaal materiaal en associatiesnelheid. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en duurt ongeveer een dagdeel.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Informatie aan de cliënt
Vóór verzending naar de aanvrager, krijgt de cliënt een kopie van het conceptverslag van het intelligentieonderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt als de gouden standaard bij het objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten. Neuropsychologisch onderzoek kan geïndiceerd zijn wanneer de klachten van de cliënt sterk afwijken van de bevindingen van het bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Of wanneer er een vermoeden bestaat op onderpresteren, aggravatie of malingering.

In tegenstelling tot een separaat intelligentie onderzoek wordt bij een neuropsychologisch onderzoek slechts een globale indruk van de intelligentie verkregen. Indien gewenst kunt u een beide onderzoeken uiteraard ook in combinatie aanvragen.

Lees verder over ons neuropsychologisch onderzoek of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatie met psychiatrische expertise

Een voordeel van Psyon is dat u er voor kunt kiezen om het onderzoek uit te breiden met een psychiatrische expertise.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen